Foto Etsen

Voor fotografisch etstechnieken heb je een fotogevoelige laag nodig. Meestal is dat een polymeerfilm die je op een goed ontvette plaat bevestigd, er bestaan ook spuitbussen om ze aan te brengen. Vervolgens moet er belicht worden (meestal UV), tenslotte spoel je de onbelichte delen uit met een natronloog oplossing. Dan kan de plaat in het zuur. Voor een goed fotografisch beeld is er een raster nodig tijdens het belichten. Bij een toyoboplaat is de laag al op de etsplaat aangebracht.